Σφάλμα eventcls.dll

eventcls.dll είναι υπεύθυνη για Digest authentication provider σε Dragon Age: Origins, RockMelt 0.9.64.347 και Symantec Client Management Suite. Το σφάλμα στο αρχείο eventcls.dll θα προκαλέσει eventcls.dll μπλε οθόνη, ehiUserXp.dll λείπει, eqossnap.dll δεν βρέθηκε. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει λογισμικό υποκλοπής spyware ή Virus:BAT/DelDisk.C Program:Win32/AdvancedXPFixer ιό, eventcls.dll σφάλμα προγράμματος και το σφάλμα του συστήματος θα συμβεί.

Κάντε κλικ για να ελέγξετε eventcls.dll σφάλμα.

Η eventcls.dll σφάλμα μπορεί να προκύψει, εάν έχετε εγκαταστήσει iTraceIT από http://www.itraceit.com/. Για μια γρήγορη επισκευή eventcls.dll λάθος, παρακαλούμε να αφαιρέσετε iTraceIT από τον υπολογιστή σας, και να αντικαταστήσει eventcls.dll.

Για να ελέγξετε αν το eventcls.dll έχει ιούς και spyware, ελέγξτε:

Εάν η CPU και χρήση μνήμης στη Διαχείριση εργασιών είναι πάνω από 60 %.
Αν την εκκίνηση του υπολογιστή σας είναι αργή.
Εάν τα προγράμματά σας παίρνει πολύ χρόνο για να εκτελεστεί.

Από το 7/13/2009 5:11:19 PM, ένα σύνολο 841988138400 χρήστες ζητούν eventcls.dll βοήθεια και οι περισσότεροι από αυτούς είναι από Guatemala και Mongolia. Το 75% από αυτούς ζητούν βοήθεια μέσω Xt3.Βοήθεια και πόροι

!


Screenshot