Σφάλμα energy.dll

energy.dll είναι υπεύθυνη για token cache provider σε Borderlands 2, Opera Mini 6.5.27049 και ZoneAlarm Internet Security Suite. Το σφάλμα στο αρχείο energy.dll θα προκαλέσει energy.dll μπλε οθόνη, esentprf.dll λείπει, esentutl.exe δεν βρέθηκε. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει λογισμικό υποκλοπής spyware ή TrojanSpy:Win32/Bancos.SW Program:Win32/BaiduIebar ιό, energy.dll σφάλμα προγράμματος και το σφάλμα του συστήματος θα συμβεί.

Κάντε κλικ για να ελέγξετε energy.dll σφάλμα.

Η energy.dll σφάλμα μπορεί να προκύψει, εάν έχετε εγκαταστήσει Tabbles Portable από http://www.tabbles.net/. Για μια γρήγορη επισκευή energy.dll λάθος, παρακαλούμε να αφαιρέσετε Tabbles Portable από τον υπολογιστή σας, και να αντικαταστήσει energy.dll.

Για να ελέγξετε αν το energy.dll έχει ιούς και spyware, ελέγξτε:

Εάν η CPU και χρήση μνήμης στη Διαχείριση εργασιών είναι πάνω από 60 %.
Αν την εκκίνηση του υπολογιστή σας είναι αργή.
Εάν τα προγράμματά σας παίρνει πολύ χρόνο για να εκτελεστεί.

Από το 7/13/2009 5:11:27 PM, ένα σύνολο 983547610240 χρήστες ζητούν energy.dll βοήθεια και οι περισσότεροι από αυτούς είναι από Mauritania και Saint Pierre and Miquelon. Το 75% από αυτούς ζητούν βοήθεια μέσω ScienceStage.Βοήθεια και πόροι

!


Screenshot